Lượt chơi 740

Trang điểm nàng tiên cá

Giới thiệu game trang điểm nàng tiên cá

Với nàng tiên cá của chúng ta, bạn có thể hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau ở các khu vực khác nhau và chăm sóc nó. Mặc quần áo xinh đẹp cho nàng tiên cá. Hãy đối xử với các sinh vật trong thế giới dưới nước và tạo ra một khu vực sạch đẹp, đẹp đẽ để sinh sống cho chúng. Bạn có thể trang trí nơi này nơi nàng tiên cá sống như bạn mong muốn.

Trang điểm nàng tiên cá Trang điểm nàng tiên cá Trang điểm nàng tiên cá Trang điểm nàng tiên cá

Cách chơi game trang điểm nàng tiên cá

Sử dụng chuột để chơi và làm theo phần giới thiệu trong game